Tarja Heponiemi
tutkimusprofessori, THL
konsortion johtaja
Palvelukulttuuri-teema
puh. 029 524 7434
etunimi.sukunimi@thl.fi

Sari Kujala
tutkijatohtori, Aalto-yliopisto
konsortion varajohtaja
Käytettävät palvelut -teema
puh. 050 386 2768
etunimi.sukunimi@aalto.fi

Anne Kouvonen
professori, Helsingin yliopisto
Monikulttuurisuus-teema
puh. 029 412 4593
etunimi.sukunimi@helsinki.fi

Sakari Taipale
apulaisprofessori, Jyväskylän yliopisto
Ikääntyneet-teema
puh. 040 0728 852
etunimi.sukunimi@jyu.fi

Teemu Rantanen
yliopettaja, Laurea-ammattikorkeakoulu
Sosiaalisesti syrjäytyneet -teema
puh. (09) 8868 7065
etunimi.sukunimi@laurea.fi

Piritta Rautavuori
viestintäpäällikkö, THL
vuorovaikutusvastaava
puh. 029 524 7120
etunimi.sukunimi@thl.fi