DigiIN-hankkeessa on viisi toisiaan täydentävää teemaa, jotka liittyvät digitaalisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin:

1) Sosiaalisen syrjäytymisen ehkäisy käytettävien sähköisten palveluiden avulla

2) Ammattilaisten ja organisaatioiden uuden digitaalisen palvelu- ja työkulttuurin tukeminen

3) Digitalisaation haasteet monikulttuurisessa yhteiskunnassa

4) Ikääntyneiden osallistaminen digitaaliseen palvelukulttuuriin

5) Sosiaalisesti marginalisoitujen ryhmien tukeminen digitaalisten palveluiden käytössä.