Tieteellisesti vertaisarvioidut julkaisut

Hänninen R., Taipale S., & Luostari R. (2020) Exploring heterogeneous ICT use among older adults: The warm experts’ perspective. New Media and Society. https://doi.org/10.1177/1461444820917353

Laukka E., Huhtakangas M., Heponiemi T. & Kanste O. (2020) Identifying the roles of healthcare leaders in HIT implementation: a scoping review of the quantitative and qualitative evidence. International Journal of Environmental Research and Public Health. https://doi.org/10.3390/ijerph17082865

Heponiemi, T., Jormanainen, V., Leemann, L., Manderbacka, K., Aalto, A-M. & Hyppönen, H. (2020) Digital divide in perceived benefits of online health care and social welfare services: a national cross-sectional survey study. Journal of Medical Internet Research. doi:10.2196/17616 http://dx.doi.org/10.2196/17616

Hämäläinen A., (2020)  Responses to vulnerability: care ethics and the technologisation of eldercare. International Journal of Care and Caringhttps://doi.org/10.1332/239788220X15833753877589

Kemppainen, T., Kemppainen, L., Kuusio, H., Rask, S. & Saukkonen, P. (2020) Multifocal Integration and Marginalisation: A Theoretical Model and an Empirical Study on Three Immigrant Groups. Sociology (online first). https://doi.org/10.1177/0038038520904715

Kaipio, J. Kuusisto, A-M., Hyppönen, H., Heponiemi, T & Lääveri, T. (2020) Physicians’ and nurses’ experiences on EHR usability: Comparison between the professional groups by employment sector and system brand. International Journal of Medical Informatics.

Tuuli Turja, Iina Aaltonen, Sakari Taipale & Atte Oksanen (2019) Robot acceptance model for care (RAM-care): A principled approach to the intention to use care robots. Information & Management.

Tarja Heponiemi, Sari Kujala, Suvi Vainiomäki, Tuulikki Vehko, Tinja Lääveri, Jukka Vänskä, Eeva Ketola, Sampsa Puttonen & Hanne Hyppönen (2019) Usability Factors Associated With Physicians’ Distress and Information System-Related Stress: Cross-Sectional Survey. JMIR Medical Informatics 7(4):e13466.

Kujala, S., Heponiemi, T., Hilama, P. (2019). Clinical Leaders’ Self-Perceived eHealth Competences in the Implementation of new eHealth services. Studies in Health Technology and Informatics, 264, 1253-1257.

Muut julkaisut

Virtanen, A. (2020). Ikäihmisten huomioiminen käyttäjäkeskeisessä suunnittelussa. Kandidaatin työ, Aalto-yliopisto.

Laitinen, O. (2020). Pitkäaikainen käyttäjäkokemus sähköisissä terveyspalveluissa. Kandidaatin työ, Aalto-yliopisto.

Kuoppamäki, S., Hänninen R.. & Taipale, S. (In press) Enhancing digital inclusion through social support among older adults. Teoksessa Tsatsou, P. (toim.) Digital Inclusion: Enhancing Vulnerable People’s Social Inclusion and Welfare? Palgrave: Macmillan.

Taipale S., Oinas T., Karhinen J., Hämäläinen A. & Tammelin M. (2020) Luottamus teknologiaan on koetuksella. Vanhustyö 2(2020): 14-15.

Kemppainen, L., Olakivi, A., Kouvonen, A., Safarov, N., & Wrede, S. (2020) Yli 50-vuotiaat venäjänkieliset Suomessa: Terveys, osallistuminen, palvelut ja digiteknologioiden käyttö. Havaintoja CHARM-kyselystä. (Valtiotieteellisen tiedekunnan julkaisuja ; No. 138).

Taipale, S., Turja, T. & Van Aerschot, L. (2020) Robotization of mobile communication. In Ling, R., Goggin, G., Fortunati, L., Lim, S.S. & Li, Y. (eds.) Oxford Handbook of Mobile Communication, Culture, and Information. Oxford: Oxford University Press.

Kemppainen, L. (2020) Terveys – Yksilön vai yhteiskunnan vastuu? Tiedepokkari 1: Terve elämä. Gaudeamus, s. 159-180.

Heponiemi, T., Kujala, S., Kouvonen, A., Taipale, S., Rantanen, T., Topo, P., Iltanen-Tähkävuori S., Hörhammer, I., Kemppainen, L., Buchert, U., Safarov, N., Järveläinen, E. Juujärvi, S. Pöyry-Lassila, P. Palvelukulttuuria uudistamalla kaikki mukaan digitaaliseen yhteiskuntaan, Tilannekuvaraportti.