Saavutettavuusseloste
In English

Ajankohtaista

Tilaa rss syöte
Tilaa rss syöte

Suodata uutisvirtaa

Teemoittain

Sisältötyypeittäin

Empaattinen tuki ja kannustus edistävät terveydenhuollon ammattilaisten motivaatiota käyttää digitaalisia palveluja asiakastyössä

29.4.2021
Uudenlainen työkulttuuri
Uutiset

Tuore DigiIN-hankkeen katsaus osoittaa, että empatia, rohkaisu ja käyttäjäkeskeiset muutokset työympäristössä voivat edistää terveydenhuollon ammattilaisten digitaalista kompetenssia eli...

Lue lisää

Olemme kiinnostuneita sekä asiakasnäkökulmasta että työntekijöiden osaamisesta ja sen kehittämisestä

22.4.2021
Sosiaalinen syrjäytyminen
Artikkeli

Esittelyssä Teemu Rantanen Sosiaalisesti marginalisoitujen ryhmien tukeminen digitaalisten palveluiden käytössä -osahankkeen vetäjä. ...

Lue lisää

Digitaaliset palvelut lisääntyvät – toivottavasti jatkossa keskitymme niiden laatuun ja ihmiskeskeisyyteen

8.4.2021
Käytettävyys
Artikkeli

Esittelyssä Sari Kujala DigiIN-konsortion varajohtaja sekä Sosiaalisen syrjäytymisen ehkäisy käytettävien sähköisten palveluiden avulla -osahankkeen vetäjä. ...

Lue lisää

Koronaviruspandemia lisäsi etäasiointia psykiatrisissa avohoidon palveluissa tuoden mukanaan haasteita mutta myös mahdollisuuksia

7.4.2021
Uudenlainen työkulttuuri
Blogikirjoitukset

Koronaviruspandemia on haastanut monin tavoin terveydenhuoltoa ja koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi etäasioinnin määrää on lisätty. Psykiatrisia avohoidon palveluita on digitalisoitu...

Lue lisää

Digitalisaation haasteet monikulttuurisessa yhteiskunnassa -teemaan liittyvät maisterintutkielmat ja niiden tekijät esittelyssä

6.4.2021
Monikulttuurisuus
Artikkeli

DigiIN-hankkeessa on käynnissä useita maisterintutkielmia hankkeessa mukana olevissa tutkimuslaitoksissa. Esittelemme neljä Helsingin yliopiston tiimissä käynnissä olevaa tutkimusta, jotka ovat...

Lue lisää

Digitaalisten julkispalvelujen sujuva sulauttaminen omaan arkeen edellyttää suomen kielen taitoa

25.3.2021
Monikulttuurisuus
Artikkeli

Osana DigiIN-hanketta Anna-Kaisa Nikkilä tarkasteli maisterintutkielmassaan työelämän ja opintojen ulkopuolella olevien maahanmuuttajanaisten digitaalista arkea. Tarkoituksena oli...

Lue lisää

Tavoitteena on uudistaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukulttuuria ja saada parempia sähköisiä palveluja kaikille

25.3.2021
Monikulttuurisuus
Artikkeli

Esittelyssä Anne Kouvonen sosiaalipolitiikan professori Helsingin yliopistosta ja Digitalisaation haasteet monikulttuurisessa yhteiskunnassa -osahankkeen vetäjä. ...

Lue lisää

On tärkeää tunnistaa ja tunnustaa ne ikääntymiseen liittyvät tekijät, jotka vaikeuttavat digipalvelujen käyttöä tai estävät sen kokonaan

12.3.2021
Ikääntyneet
Artikkeli

Esittelyssä Sakari Taipale yhteiskuntapolitiikan apulaisprofessori ja tutkimusryhmän johtaja Ikääntymisen ja hoivan tutkimuksen huippuyksikössä Jyväskylän yliopistossa sekä...

Lue lisää

DigiIN-hankkeessa on tekeillä useita pro-gradu tutkimuksia sosiaali- ja terveydenhuollon digitalisaatioon liittyen

9.3.2021
Uudenlainen työkulttuuri
Artikkeli

DigiIN-hankkeessa on käynnissä useita pro-gradu tutkimuksia hankkeessa mukana olevissa tutkimuslaitoksissa. Alla esittelemme neljä THL:ssä tällä hetkellä käynnissä olevaa pro-gradu...

Lue lisää

Etsimme ratkaisuja, jotta kaikki pysyisivät osallisina digitalisoituvassa yhteiskunnassa

25.2.2021
Uudenlainen työkulttuuri
Artikkeli

Esittelyssä Tarja Heponiemi DigiIN-konsortion johtaja sekä Ammattilaisten ja organisaatioiden uuden digitaalisen palvelu- ja työkulttuurin tukeminen -osahankkeen vetäjä. ...

Lue lisää