Saavutettavuusseloste
In English
Seniorimies ja seniorinainen verkkopalvelun ääressä.
DigiIN-hanke luo ratkaisuja, joiden avulla kaikki pysyvät mukana sosiaali- ja terveydenhuollon digipalveluissa.
DigiIN-hanke luo ratkaisuja, joiden avulla kaikki pysyvät mukana sosiaali- ja terveydenhuollon digipalveluissa.

Ajankohtaista

Älyvankila esimerkkinä yhteiskunnallisesta osaamisesta

23.6.2020
Sosiaalinen syrjäytyminen
Blogikirjoitukset

Sosiaali- ja terveysalan toimijoiden sotedigi-osaamista ja eettisiä toimintatapoja kehitetään SotePeda 24/7 -hankkeessa. Hankkeessa on tehty sosiaali- ja terveysalan digitalisaatioon liittyvää osaamismäärittelyä, joka jakautuu 12 osaamisalueeseen. Yksi keskeisistä osaamisalueista on sotealan digitalisaatioon liittyvä yhteiskunnallinen osaaminen. Sen ydintä on käsittää ihminen osana yhteiskuntaa, yhteisöjä ja järjestelmiä, sekä ymmärtää miten palvelujen ja yhteiskunnan digitalisaatio vaikuttaa yksilön ja yhteiskunnan väliseen suhteeseen, ihmisten hyvinvointiin ja arkeen. Tavoitteena on osata edistää kansalaisten osallisuutta ja osallistumisen mahdollisuuksia. Osallisuuden edistämistä ja eriarvoisuuden teemoja tarkastellaan hankkeessa tuotetuissa oppimateriaaleissa.

Lue lisää

Koronakriisi nostaa esiin sähköisten sosiaali- ja terveyspalvelujen hyödyt ja puutteet

19.5.2020
Blogikirjoitukset

Taloudellisesti, terveydellisesti ja sosiaalisesti heikommassa asemassa olevat kokevat hyötyvänsä vähiten sähköisistä palveluista. Digisyrjäytymisriskissä olevien ryhmien digiosaamisen parantamiseen olisi tärkeä panostaa. Palvelujen tarjoajat ja erilaiset järjestöt ovatkin nyt korona-aikana kiitettävästi vastanneet tähän haasteeseen ja tarjoavat esimerkiksi puhelinapua sitä tarvitseville erilaisten sähköisten palvelujen käyttämisessä.

Lue lisää

Yhä useampi iäkäs on tottunut digilaitteiden käyttäjä – digituen tarve ei silti ole vähentynyt vaan muuttanut muotoaan

12.5.2020
Ikääntyneet
Artikkeli

Yhä suurempi osa yli 75-vuotiaista on tottunut käyttämään älypuhelinta ja internetiä. Samalla läheisten tarjoaman digituen tarve on muuttanut muotoaan tietokoneen ja verkon peruskäytöstä...

Lue lisää

DigiIN-hankkeen ensimmäinen vuosi takana – korona perui kohtaamisia, mutta teki selväksi digisyrjäytymisen ehkäisyn tärkeyden

18.6.2020
Käytettävyys, Uudenlainen työkulttuuri, Monikulttuurisuus, Ikääntyneet, Yleinen, Sosiaalinen syrjäytyminen
Uutiset

  ...

  ...

  ...

Lue lisää

Teemat

Käytettävät palvelut

'Käytettävät palvelut' -linkkikuva

Sosiaalisen syrjäytymisen ehkäisy käytettävien sähköisten palveluiden avulla.

Uudenlainen työkulttuuri

'Uudenlainen työkulttuuri' -linkkikuva

Ammattilaisten ja organisaatioiden uuden digitaalisen palvelu- ja työkulttuurin tukeminen.

Monikulttuurisuus

'Monikulttuurisuus' -linkkikuva

Digitalisaation haasteet monikulttuurisessa yhteiskunnassa.

Ikääntyneet

'Ikääntyneet' -linkkikuva

Ikääntyneiden osallistaminen digitaaliseen palvelukulttuuriin.

Sosiaalisesti syrjäytyneet

'Sosiaalisesti syrjäytyneet' -linkkikuva

Sosiaalisesti marginalisoitujen ryhmien tukeminen digitaalisten palveluiden käytössä.